Opdateret september 2023

Sammensætning af ledelsen

Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

Tidligere redegørelser

Sponsorater & donationer

Børnecancerfonden 2024