Vi styrker vores tilstedeværelse på det franske marked.

Som et led i vores strategi har vi indgået aftale med John Rasmussen om at overtage aktiviteterne i Danfleur den 1. januar 2022, da John Rasmussen efter et langt og flittigt arbejdsliv har valgt at gå på pension.

Danfleur er specialiseret i eksport af danske potteplanter til Frankrig og fransktalende markeder og med overtagelsen kommer vi til at styrke vores tilstedeværelse i Frankrig og andre eksportmarkeder.

CEO Lars Bay-Smidt udtaler:

“Det vigtige strategiske tiltag bidrager til vores vækstambitioner samt ønske om øget tilstedeværelse på de vigtige eksportmarkeder rundt i Europa. Vi mærker en stigende efterspørgsel efter danske potteplanter og udover at det skaber vækst i vores forretning, er det også utrolig vigtigt for erhvervet, at vi hele tiden er derude og promoverer danske gartnere og deres produkter overfor blomsterhandlere og dagligvarehandlen. Det bidrager til, at vi i Danmark forhåbentlig kan holde niveauet af danske gartnerier, som i udlandet er kendt for at lave potteplanter i høj kvalitet.

Vi glæder os derfor rigtig meget over, at vi sammen med vores nye og eksisterende kunder nu, helt i tråd med vores strategi, får skabt et endnu stærkere fundament for udbredelsen af danske potteplanter i Europa.”