Plantas Group ændrer ejerstruktur

Plantas Group ændrer ejerstruktur, så selskabet bliver 100 pct. ejet af Honoré Holding, som familien Honoré står bag. Hermed er den tidligere ejerstruktur fra før 2020 genetableret.